מאמרים

A child holds the hand of a man.

ממזרות

המונח "ממזר" במשפט העברי מתייחס לילד שנולד מיחסים אסורים, כגון: כתוצאה מניאוף של אישה נשואה עם גבר אחר שאינו בעלה. מיחסים שאסרה התורה, כמו יחסים עם קרובת משפחה או גויה. כאשר האם היא יהודייה והאב איננו יהודי. יש חשיבות הלכתית רבה למעמד של "ממזר": – איסור על נישואין בין ממזר ליהודי/ה רגיל/ה למעט אדם ממוצא […]

ממזרות Read More »

Happy senior woman encourages her husband to sign a contract with their bank manager during a meeting in the office

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה המוכנת ונחתמת על ידי שני בני זוג, כאשר כל אחד מהם מצווה לשני את רכושו ונכסיו לאחר המוות. מאפיינים של צוואה הדדית: צוואה הדדית נפוצה בין בני זוג נשואים או ידועים בציבור המעוניינים להוריש זה לזו את עיזבונם. כדאי להיוועץ בעו"ד לניסוחה.

צוואה הדדית Read More »

Senior man manager sharing ideas plans and thoughts about project to his partners coworkers in loft style office Successful corporate teamwork Concept of business studying career

תנאי של יורש אחר יורש בצוואה

ניתן להוסיף תנאים על ירושה שעוברת מאדם ליורשי יורשיו בצוואה. דוגמאות לתנאים שניתן להוסיף: חשוב לנסח במדויק את התנאים בצוואה כך שיהיו ברורים ואכיפים מבחינה משפטית על היורשים. כדאי להיעזר בעורך דין מקצועי לשם כך.

תנאי של יורש אחר יורש בצוואה Read More »

Business people pulling rope in opposite directions at office

ויתור זוכה בירושה

ויתור זוכה בירושה הוא מסמך משפטי המאפשר ליורש חוקי לוותר מרצונו החופשי על חלקו בירושה. מצבים עיקריים בהם מוגש ויתור: הוויתור יכול להיות מותנה או בלתי מותנה. ויתור מותנה מאפשר לבטל את הוויתור בתנאים מסוימים. ויתור בלתי מותנה סופי ובלתי הדיר. היורש מוותר על זכותו לצמיתות. על הוויתור להיחתם כדין על ידי יורש ולהימסר לבית

ויתור זוכה בירושה Read More »

Bad hireling's will

צוואה שכיר מרע

צוואת שכיב מרע היא צוואה שניתן לערוך כאשר המצווה הוא במצב של סכנת חיים, לדוגמה בגלל מחלה קשה. צוואת שכיב מרע מאפשרת למצווה להסדיר את ענייני הירושה שלו במצב קיצון, מבלי שיוכל לחתום כרגיל על צוואה. עם זאת היא תקפה רק שנה אחת לאחר מכן אם הוא החלים.

צוואה שכיר מרע Read More »

mayor, signature, sign-917149.jpg

הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון הוא הסכם בין כל היורשים החוקיים של המנוח לחלוקת נכסי העיזבון בהתאם להסכמתם. הוא מאפשר ליורשים להסכים ביניהם על אופן חלוקת הרכוש והנכסים מבלי לפנות לערכאות משפטיות. עיקרי ההסכם: ההסכם מקל על תהליך קבלת הירושה ומונע סכסוכים בין היורשים על אופן חלוקתה. הוא חוסך זמן והוצאות משפטיות.

הסכם חלוקת עיזבון Read More »

Notary's public pen and stamp on testament and last will. Notary public tools

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא צו משפטי המאשרר כי צוואה שהוגשה לבית המשפט היא תקפה וניתן לפעול לפיה. לאחר פטירת אדם שהשאיר אחריו צוואה, יש צורך באישור בית המשפט כי הצוואה תקפה מבחינה חוקית וניתן לבצע הוראותיה. בית המשפט בודק האם הצוואה עומדת בכל הדרישות של חוק הירושה: אם בית המשפט מאשר כי הצוואה תקפה, הוא

צו קיום צוואה Read More »

will

צוואה

צוואה היא מסמך משפטי שבו אדם מוריש את רכושו ונכסיו לאחר מותו. הצוואה מפרטת מי יירש את רכוש המצווה ומה יהיה חלקו של כל יורש, בניגוד לירושה על פי דין שקובעת את סדר היורשים. עיקרי הדברים שצריכים להופיע בצוואה: – תאריך ופרטי המצווה.– הוראות ברורות מי יירש, ומה סכום או נכסים יקבל כל יורש.– חתימה

צוואה Read More »

תחומי פעילות