גישור

עורך דין ומגשר אליאב גיל מתמחה בנושא הגישור ליישוב סכסוך בין זוגות וכן בין עסקים ולהשיג הסכם בעניין שבו לצדדים אינטרס משותף לפתרון מחוץ לכותלי בית המשפט והעלויות הכרוכות בו. הליך הגישור יכול להתבצע בכל שלב של הסיכסוך (כל עוד שבית המשפט טרם נתן הכרעה) אשר כל אחד מהצדדים יכול לפנות למגשר ביחד או לחוד. התמחות הגישור בהן משרדינו מתעסק הם בין אזרח לעיריה או המועצה, צרכנות בין נותן שירות ללקוח, סכסוך עיסקי בין שותפים, גירושים, פרידה, טיפול בילדים, ירושה בין יורשים, בין עובד למעביד או בין העובדים ולעיתים גישור בתיק פלילי.

מנסיונו הרב שצברנו, הגישור ברוב המקרים פשוט וכדאי להגיע להבנות לתווך ארוך. הצדדים משתתפים בהליך מרצונם והאינטרסים המשותפים שלהם, וכמגשר אין סמכות לכפות על פתרון ביניהם, אלה להגיע להבנות! במהלך הסכסוך ננסה להגיע להבהרת אינטרסים בין הצדדים עם מגוון פתרונות ודרכי פעולה אפשריות שתתנהל ברוח טובה.

הדברים הנאמרים, נשמרים בחיסיון מוחלט, שהיא דרך טובה לרדת לעומקם של הדברים, לחשוף מידע חסוי ועמדות שהיו מוסתרות, ללא חשש שישמשו את הצד השני, אלא ישמשו ככלי לקידום הסכסוך ולפתרונו. כמגשר, תפקידי למצוא את ״עמק השווה״ והפתרונות המוצעים במהלך הגישור, ולאפשר לצדדים בחינה יעילה של הסיכויים בפתרון המוצע, ולנסח את ההסכם הסופי בצורה שתביא לכלל יישוב הסכסוך על פי הפתרון אליו הגיעו הצדדים.

  • הליך הגישור הוא הליך וולונטרי ליישוב סכסוכים, בו מעורב צד שלישי בלתי תלוי – הגשר או המגשר. מטרתו העיקרית של ההליך היא לסייע לצדדים להגיע להסכמות ולפתרון המוסכם על שניהם, כך שלא יהיה צורך לנהל הליך משפטי יקר וממושך.
  • הליך הגישור כולל מספר שלבים עיקריים:
  • פגישת היכרות – המגשר פוגש את הצדדים למטרת היכרות ראשונית, הסבר על תהליך הגישור והגדרת הסוגיות והנושאים שיעלו לדיון.
  • פגישות גישור – בפגישות אלו המגשר מנהל דיאלוג עם הצדדים במטרה להבין את עמדותיהם ולפתח דרכי פעולה להידברות וקידום הבנות הדדיות.
  • גיבוש הסכם – לאחר התקדמות בדיונים, המגשר מסייע לצדדים לגבש את ההסכמות לכדי הסכם סופי שיהיה מוסכם ומקובל על שני הצדדים.
  • עריכת הסכם גישור – הצדדים יכולים לערוך באופן פורמלי את ההסכמות שהושגו לכדי הסכם גישור מחייב.
  • הליך הגישור מבוסס על עקרונות של כבוד הדדי, הקשבה, גמישות ושיתוף פעולה. המגשר אינו דן בשאלת צדקת טענות הצדדים אלא מנסה להביא לידי הבנות משותפות והסכמות הדדיות.
  • יתרונות הגישור הם קיצור הליכים, חסכון בעלויות, שמירה על יחסים טובים יותר לאחר הסכסוך, ופתרונות "רכים" ומוסכמים. מנגד, הליך הגישור עשוי להיכשל אם אחד הצדדים אינו פועל בתום לב, או אם הפערים בין העמדות רחוקים מידי.

תחומי פעילות