ירושה / צוואות

• דיני הירושה בישראל מבוססים על ההלכה היהודית ועל החוק האזרחי. להלן תמצית של העקרונות העיקריים:

זכויות הבן והבת שוות. אין העדפה של בנים על פני בנות. בהיעדר צוואה, הרכוש עובר לילדים בחלוקה שווה. אם אין ילדים – הורים יורשים.
אפשר לכתוב צוואה ולקבוע בה חלוקת רכוש שונה מהחוק. אך יש מגבלות לחריגה מדיני הירושה על-פי ההלכה.
ישנן הוראות מיוחדות לגבי ירושת קרובי משפחה אחרים כגון אחים, דודים וכו' כאשר אין יורשים ישירים.
ישנם כללים מיוחדים לחלוקת נכסים משותפים שלבני זוג שנפרדו או התגרשו.אפשר להעביר ירושה לצדקה או למוסדות ציבור בצוואה.

דיני הירושה על פי החוק והמשפט העברי:

• חוק הירושה הישראלי מבוסס במידה רבה על דיני הירושה ההלכתיים. ברם, חלק מההוראות הן חוק חילוני. ההלכה היא מקור המשפט העיקרי בנושא ירושה בין בני זוג יהודים, ואילו החוק מהווה מקור משני ומשלים. להלן פירוט:

• הירושה על פי ההלכה:
• בן יורש את הוריו לפני בת
• בן בכור יורש כפליים מבת
• ילד ממוצא לא יהודי אינו יורש את הוריו היהודים
• אשה אינה יורשת את בעלה כלל או יורשת רק רכוש מועט
• קיים עיקרון לפיו צוואה שאינה עולה בקנה אחד עם דיני ירושה הלכתיים בטלה

• הירושה על פי החוק:
• אין הבדל בין בנים לבנות – כולם יורשים חלק שווה
• ילדים ממוצא יהודי ולא יהודי יורשים באופן שווה
• ניתן לכתוב צוואה חופשית ובה לקבוע חלוקת רכוש שונה מהחוק
• על כן, במקרים רבים יש סתירה בין ההלכה לחוק. החוק מאפשר גמישות רבה יותר מאשר ההלכה. יתרה מכך, החוק קובע כללים ברורים לירושת קרובי משפחה אחרים כגון אחים/אחיות ודודים כשאין צאצאים או בני זוג.
• מומלץ מאד להיוועץ בעורך דין מומחה לדיני ירושה לקבלת יעוץ ספציפי לפי הנסיבות האישיות.
• חשוב לציין שדיני הירושה יכולים להיות מורכבים והמלצתי היא לפנות לעורך דין מומחה בתחום על מנת לוודא שהירושה מסודרת כראוי.

צוואה:

צוואה היא מסמך משפטי שבו אדם מוריש את רכושו ונכסיו לאחר מותו.
הצוואה מפרטת מי יירש את רכוש המצווה ומה יהיה חלקו של כל יורש, בניגוד לירושה על פי דין שקובעת את סדר היורשים.

עיקרי הדברים שצריכים להופיע בצוואה:

– תאריך ופרטי המצווה.
– הוראות ברורות מי יירש, ומה סכום או נכסים יקבל כל יורש.
– חתימה של המצווה בפני עדים או אנשים אחרים.

סוגי צוואות עיקריים הם:
– צוואה עצמית – בכתב ידו של המצווה.
– צוואה בפני עדים – בפני שני עדים לפחות.
– צוואה בפני נוטריון או רשות
– צוואה שכיב מרע

תנאי של יורש אחר יורש בצוואה
ניתן להוסיף תנאים על ירושה שעוברת מאדם ליורשי יורשיו בצוואה.

דוגמאות לתנאים שניתן להוסיף:

הגבלת זמן – לדוגמה, היורש הראשון יורש לתקופה מוגבלת של 10 שנים, ולאחר מכן הנכסים עוברים ליורש מסוים אחר.
ייעוד הנכסים – למשל, דירה מסוימת תועבר דווקא לנכד מסוים אחרי 10 שנה.
איסור מכירת נכס – לדוגמה, היורש הראשון לא יהיה רשאי למכור את הדירה שירש.
תנאי לקבלת הירושה – יורש שני יקבל את הנכסים רק אם יעמוד בתנאים כגון השלמת לימודים/שירות צבאי וכיוצ"ב.
חשוב לנסח במדויק את התנאים בצוואה כך שיהיו ברורים ואכיפים מבחינה משפטית על היורשים. כדאי להיעזר בעורך דין מקצועי לשם כך.
הצוואה נכנסת לתוקף רק לאחר פטירת האדם, וניתן לשנותה בכל עת עד אז.

הבדלים בן צוואה לירושה

צוואה:
– מסמך שבו אדם קובע בעצמו למי להוריש את רכושו לאחר מותו.
– ניתן לקבוע בה הוראות מפורטות לגבי חלוקת הרכוש.
– ניתן להוריש לכל אדם לפי בחירת המצווה.
– תהליך הכנתה מוסדר בחוק הירושה על מנת שתהיה תקפה משפטית.

ירושה על פי דין:
– נקבעת מראש בחוק הירושה מי יורש וכמה.
– קובעת את סדר היורשים החוקיים – בן/ת זוג, ילדים, הורים וכו'.
– מפרטת מראש את חלקו של כל יורש חוקי בעיזבון.
– מתרחשת במצב בו אדם נפטר ללא צוואה.

על כן הצוואה מאפשרת שליטה מלאה יותר על אופן חלוקת הרכוש לאחר המוות.

בין אם אתה מוכן להכין צוואה או זקוק לעזרה עם עזבון, משרד עו״ד אליאב גיל, מציע לכם הדרכה והכוונה ברורים ולסייע לך שתבוצע חוקית בכל הקשור לחוקי הצוואה ולייצגך כעורכי דין עם התמחות ושנים, נייעץ לך כיצד להניח את השליטה על חשבונות הבנק ונכסיך, התמודדות עם העברות מקרקעין, להגיש תביעות ביטוח חיים, להעבירם למוטבים המיועדים ועוד . משרדינו יתמודד עם כל ההיבטים של תהליך הצוואה במועד על פי דרישתך

תחומי פעילות